They want the planet back

..بالاخره روزی آنها که اسمشان را بيگانه گذاشته ايم باز خواهند گشت و سياره شان زمين ; که ما اسمش را به زمين تغيير داده ايم , پس خواهند گرفت .

پس از اين تی شرت ها با آرم Alien بخريد , تا در امان باشيد. تلفن مرکز پخش : ۰۰۹۸۲۱۴۴۱۳۴۵۹۰-۹۸

/ 0 نظر / 8 بازدید